גלובל כנפיים ליסינג מקבוצת כנפים:רכשה מטוס איירבוס 330, היקף העסקה הכוללת כ-30 מיליון דולר

מאת: בת-שבע כביר

גלובל כנפיים ליסינג מקבוצת כנפיים ממשיכה במהלך חידוש והצערת צי המטוסים ורוכשת מטוס איירבוס 330 המוחכר לחברת התעופה אייר ברלין, היקף העסקה הכולל הינו כ- 30 מיליון.דולר

התקבולים מדמי חכירת המטוס צפויים להסתכם בסך של כ-22 מיליון דולר, לא כולל מימוש אופציה להארכת הסכם החכירה שיסתיים ב- 2019 לשנתיים נוספות

התקבולים הצפויים מסך הסכמי החכירה של גלובל כנפיים ליסינג בשנים הבאות, כולל עסקה זו שהושלמה, מסתכמים לסך של כ-135 מיליון דולר, מתוכם סך של כ-112 מיליון דולר עד תום שנת 2017

סידני סלסקי, מנכ"ל גלובל כנפיים ליסינג, מסר: "עסקה זו הינה צעד נוסף במימוש תכניתנו לחידוש והצערת צי המטוסים, במקביל למהלך הרחב שהשלמנו לטיפול במטוסים הוותיקים בצי. המטוס מצטרף לשני המטוסים החדשים שרכשנו באוקטובר 2013 ואנו פועלים להמשיך בתכניותינו ולבצע עסקאות ליסינג נוספות תוך הארכת מח"מ ההסכמים וגיוון החוכרים. היכולת הפיננסית האיתנה של החברה, והנגישות למגוון מקורות מימון מאפשרות לנו לנצל באופן אופטימאלי את תנאי השוק לביצוע עסקאות ליסינג התואמות את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו."

גלובל כנפיים ליסינג, מקבוצת כנפיים אחזקות, הודיעה היום, בהמשך להודעתה מיום 11 ביוני 2014, על חתימה והשלמת הסכם לרכישת מטוס מדגם איירבוס 330-200 (שנת ייצור 2000). המטוס מוחכר בהסכם קיים לחברת התעופה Air Berlin לתקופה המסתיימת במהלך החציון השני של שנת 2019. לחוכרת האופציה, בהתמלא תנאים מסויימים, להארכת תקופת החכירה בשנתיים נוספות. Air Berlin הינה חברת התעופה השניה בגודלה בגרמניה, אחרי חברת לופטהנזה.

על פי הסכם החכירה צפויים התקבולים מדמי החכירה המשולמים על ידי החוכרת, לא כולל מימוש האופציה, להסתכם לסך של כ- 22 מיליון דולר. דמי החכירה הינם קבועים ומשולמים מידי חודש מראש.
התקבולים הצפויים מסך הסכמי החכירה של גלובל כנפיים ליסינג בשנים הבאות, כולל עסקה זו שהושלמה, מסתכמים לסך של כ-135 מיליון דולר, מתוכם סך של כ-112 מיליון דולר עד תום שנת 2017

היקף העסקה הינו כ- 30 מיליון דולר, והיא מומנה מאמצעים עצמיים של גלובל ליסינג הכוללים גם את תמורת הרחבת סדרת אג"ח א' שביצעה החברה ביולי 2014. עם זאת, החברה סיכמה עם בנק מממן ישראלי על מתווה מימון בנקאי (Recourse) לעסקה זו בשיעור המקובל בעסקאות ליסינג של החברה. בשלב זה טרם נחתם הסכם מימון אשר יחליף את המימון העצמי בשיעור כאמור, וככל שיושלם המימון הבנקאי החברה תדווח על כך בהתאם.


החוכרת העמידה לטובת גלובל כנפיים ליסינג פיקדון (שאינו נושא ריבית) כביטחון לעמידתה בהתחייבויותיה על פי הסכם החכירה, אשר יוחזר לה בתום תקופת החכירה. על-פי הסכם החכירה החוכרת לא מחוייבת בתשלום רזרבות לשיפוץ במהלך תקופת החכירה, אולם נקבע מנגנון התחשבנות בגין מצב המטוס במועד סיום החכירה לעומת מצבו כמוגדר בהסכם החכירה.

 

 

 

 

 

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line