מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי הציג היום את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2013

הרווח הנקי לשנת 2013 הסתכם בכ-25.4 מיליון דולר לעומת הפסד של כ- 18 מיליון דולר לשנת 2012- שיפור של כ-  43.4 מיליון דולר.

הכנסות החברה בשנת 2013 הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד דולר, לעומת כ- 2.02 בשנת 2012- גידול של 4%.

הרווח לפני מס הסתכם ב – 37.5 מיליון דולר בשנת 2013לעומת הפסד לפני מס של 23.1 מיליון דולר בשנת 2012- שיפור של כ- 60.6 מיליון דולר.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2013 הסתכם בכ-185.3 מיליון $. לעומת כ- 78.3 מיליון דולר בשנת 2012- גידול של כ- 137%.

יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של 99 מיליון $ לעומת 68.1 מיליון $ בשנת 2012.

ההפסד ברבעון הרביעי הסתכם ב  כ-3.7  מיליון דולר לעומת הפסד של כ- 26.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי בשנת 2012- שיפור של כ- 22.4מיליון דולר.

הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 499 מיליון דולר, לעומת כ- 463.9 בשנת 2012- גידול של כ- 8%.

              
• שיעור הרווח הגולמי מהמחזור עלה מ- 15.6% ל- 16.6% הרווח הגולמי עלה לכ- 348.9 מיליון דולר לעומת 314 מיליון דולר בשנת 2012.
• ה-EBITDA לשנת 2013 הסתכם בכ- 141.9 מיליון $ ושיעורו מהמחזור הסתכם בכ-  6.7% לעומת 121.7 מיליון דולר לעומת שיעור מהמחזור של כ- 6.0%  בשנת 2012.
• הוצאות ההפעלה  בשנת 2013 הסתכמו בכ-1.75  מיליארד דולר לעומת כ- 1.70 מיליארד דולר בשנת 2012- גידול של כ- 3%.
• המכירות באמצעות האינטרנט גדלו בשנת 2013 בשיעור של  כ- 19% בהשוואה לשנת 2012.
• שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים עלה והסתכם בכ- 82.9% לעומת שיעור התפוסה של 82.5% בשנת 2012.
• נתח השוק של אל על לשנת 2013 הסתכם  לכ- 32.5% לעומת כ-33.6% בתקופה המקבילה אשתקד .
• ההון העצמי ליום 31.12.13, הסתכם בכ-180 מיליון דולר,לעומת כ- 136 מיליון דולר נכון ליום  31.12.12.

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על: " התוצאות העסקיות של שנת 2013 משקפות את הפעולות אותן הובלנו בתחומים השונים. השנה הסתיימה ברווח של 25.4. החברה רשמה גידול בהכנסות בשיעור של  4% ושיפרה משמעותית את תזרים המזומנים ואת ההון.

החברה מסיימת את שנת 2013 עם תזרים מזומנים איתן מפעילות שוטפת בסך של כ-185.3 מיליון $, המהווה שיפור משמעותי, לעומת תזרים של כ- 78.3 מיליון דולר בשנת 2012, אשר מהווה בסיס יציב להמשך קידום ופיתוח החברה. לחברה יתרת מזומנים בסך של כ- 99 מיליון $, אשר מהווה בסיס טוב שיסייע בהמשך לבצע השקעות ולפתח מנועי צמיחה ומקורות הכנסה נוספים.

החברה התמודדה במהלך שנת 2013 עם התחרות המתעצמת, שבאה לידי ביטוי בגידול של 9% בתנועה בנתב"ג. אל על הגדילה את היצע המושבים בכ- 5% ושיעור התפוסה במטוסיה עמד על כ- 82.9%.

השינוי העיקרי בתנועה בנתב"ג נבע מגידול דרמטי בפעילותן של חברות התעופה הטורקיות לישראל וממנה, אשר הינו למעשה פועל יוצא של תמיכה לא מובנת של מדינת ישראל בהתרחבותן הבינלאומית של חברות התעופה הטורקיות על חשבונן של חברות התעופה הישראליות אשר נמנע מהן לטוס לטורקיה, למרות הבטחות גורמים ממשלתיים.

החברה המשיכה בביצוע תכנית ההשקעות, לרבות תשלומים עבור קניית מטוסים חדשים מדגם 737-900 כחלק מעסקה לרכישת 8 מטוסים, ש- 2 מהם כבר פועלים בשירות החברה. מטוס ה- 737-900 השלישי מעסקה זו ייכנס לשירות באל על בסוף חודש זה, המטוס הרביעי צפוי להיכנס לפני הקיץ הקרוב- סה"כ יפעלו 4 מטוסים חדשים מדגם זה עד קיץ 2014. ארבעת המטוסים הנוספים יגיעו עד 2016.

החברה הגיעה להסכמי מימון עם מוסדות פיננסים בינלאומיים בתנאים אטרקטיביים, ובין היתר גייסה חוב בשתי הנפקות מוצלחות בשוק ההון האמריקאי של כ- 200 מיליון $.

כתפיסת עולם עסקית ותפעולית, המשיכה החברה לפעול לצמצום מספר ציי המטוסים והוצאת מטוסים ישנים, ובמסגרת זאת הוצאנו משירות באוקטובר האחרון את מטוסי ה- 767-200, כך שמספר הציים בחברת אל על עומד כיום על 4 ציים בלבד.

במסגרת מאמצינו להתייעלות ולביסוס מנועי צמיחה נוספים, נרשמה עלייה של כ-19% במכירות הכרטיסים באמצעות האינטרנט.
פעילות מועדון הנוסע המתמיד בארץ ובעולם נמצאת בתהליך גידול מרשים- והמועדון מונה כבר כ- 1.3 מיליון חברים. אנו פועלים לשנות את מודל ההפעלה של המועדון ולהשקת כרטיס אשראי ממותג בשיתוף עם גורמים פיננסיים.

במסגרת ההסכם שהושג עם משרד האוצר והמדינה עם חתימת הסכם השמיים הפתוחים ויישומו בפועל,  הוגדל שיעור השתתפות המדינה בהוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות ל- 97.5%.  זאת על מנת לאפשר תחרות הוגנת. אנו מצפים כי המדינה תבצע את כל הפעולות כדי לאפשר שוויון הזדמנויות אמיתי לכל חברות התעופה הישראליות, ללא הגבלות הכרוכות בביטחון.

כמענה למגמות בשווקים העולמיים ולצרכים המשתנים בענף התעופה הבינלאומי (לרבות מדיניות השמיים הפתוחים), השיקה אל על את מותג התעופה החדש לטיסות מוזלות- UP. בכך, אנו מצטרפים למגמה בענף התעופה הבינלאומי ואל חברות התעופה הגדולות בעולם, תוך היותנו קשובים למגוון ההעדפות של קהל הלקוחות. המותג UP  מאפשר ללקוח להרכיב את המוצר המתאים לו על פי צרכיו.  ב- 30 במרץ 2014 תחל הפעילות על ידי 5 מטוסים מדגם 737-800 לברלין, בודפשט, לרנקה, קייב ופראג.

במסגרת ההתחדשות והשיפורים בשירות ובמוצר שחלו בחברה בעת האחרונה זכתה אל על בפרסים בינלאומיים חשובים שהוענקו לה על ידי גופים חיצוניים בלתי תלויים. בין היתר, החברה נבחרה לאחת מ- 20 חברות התעופה הטובות בעולם מתוך מאות חברות תעופה ע"י המגזין העולמי והיוקרתי Travel and Leisure , הוכתרה כמותג המותגים  ע"י סופרברנדס (אל על, קוקה קולה וטבע), נבחרה לחמישייה הראשונה במסחר אלקטרוני ע"י GO E-COMMERCE 2013 ועוד.

בשנת 2013 נמשך השינוי החשוב בתרבות האירגונית באל על; מעל 1570 אנשים, נמדדו באופן רציף על פי התוצאות ותומרצו בהתאם.

אנו מחוייבים להמשיך להעניק שירות ומוצר ברמה הגבוהה ביותר ללקוחותינו ולעשות מאמץ מתמשך להתמודדות עם תנאי השוק המאתגרים.

אני מבקש להודות לכל אנשי החברה, על הקרקע, באוויר, בארץ ובעולם על ארבע שנים של פעילות משותפת. בזכות איכותם, נחישותם, מסירותם והאכפתיות שגילו, הצלחנו לייצב ולהוביל ולקדם את החברה ואני משוכנע כי הם ימשיכו ויצעידו אותה להישגים.

כמו כן, אני מבקש להודות באופן אישי ליו"ר מועצת המנהלים עמיקם כהן, למועצת המנהלים ולחבריי בהנהלה, על דרך משותפת ועל ארבע שנים של עשייה פורייה ומשמעותית.

איחולי מקרב לב למחליפי בתפקיד דוד מימון, אשר ממחר יוביל את אל על. אני מאחל לו בשם כל אנשי אל על הצלחה גדולה."

מר ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים ציין:" אין ספק שמדובר בתוצאות המצביעות על מימושם של מהלכים רבים, אותם הסברנו בעקביות במשך השנים האחרונות, ובכלל זה: הטיפול בסוגיית הוצאות הביטחון, הצטיידות במטוסים חדשים ומימונם בתנאים נוחים, צמיחה מרשימה במכירות דרך האינטרנט, שידרוג מערכות המחשוב המרכזיות, יישום מדיניות גידור משופרת ופעולות נוספות.
ההון העצמי, שהגיע לרמה של 180 מיליון דולר, התזרים מפעילות שוטפת שגדל בשנת 2013 לכ-185.3 מיליון דולר והצמיחה ברווח לפני מס להיקף של כ- 37.5  מבטאים את הצלחת המהלכים העסקיים האמורים בגינם אנו קוטפים עתה פירות ראשונים.

מבחינתי האישית, היה זה הדוח הכספי האחרון עליו אני חותם כסמנכ"ל הכספים של החברה, וזאת לאחר למעלה מ- 40 שנות שירות בשורות אל על. אני רוצה להודות לכם באופן אישי על שנים רבות של עשייה משותפת מדהימה, ועל שיתוף הפעולה שזכיתי לקבל מכם כשותפים מלאים לדרכה של אל על.
אני מעביר  את הפיקוד לגברת דגנית פלטי ומאחל לה הצלחה רבה מכל ליבי.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line