תתחילו לספור כוכבים: המלונות בישראל ידורגו ב-2014

מאת: בת-שבע כביר

שר התיירות, ד"ר עוזי לנדאו: "אני רואה חשיבות רבה בדירוג, כצעד שיקדם שקיפות ויציב סטנדרט אחיד; יש לשאוף למצב בו כל מלון יגבה מחיר המשקף את הרמה שלו בפועל. אנו נמצאים בנקודת הזינוק, בהמשך תיבחן ביתר הרחבה גם רמת השירות לטובת הצרכנים ולטובת כלל התעשייה"

משרד התיירות פרסם  מכרז מחודש לבחירת חברה שתדרג את בתי המלון בישראל לפי שיטת Hotelstars. זאת, כפי שהתחייב המשרד בוועדת הכלכלה של הכנסת לפני כשלושה שבועות, לאחר ביטול המכרז הקודם לאחר שאף הצעה לא עמדה בתנאי הסף. המכרז מפורסם בעיתונות וניתן יהיה לעיין בו באתר המשרד.

המכרז החדש שונה בתנאי הסף מהמכרז הקודם בכך שהוסרה הדרישה לניסיון של החברה ומנהל הפרויקט בדירוג של  100 בתי מלון לפחות לפי שיטת Hotelstars, ובמקומה נדרש ניסיון של החברה ומנהל הפרויקט בדירוג בתי מלון, וניסיון של אחד מהם לפחות בדירוג על פי שיטת Hotelstars.

לפני כשלושה שבועות אמר מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא דרוג בתי המלון כי המשרד נחוש לבצע את דירוג בתי המלון בישראל, וכי המשרד ישלים את הבדיקות והדיונים לצורך עדכון המכרז ושינוי תנאי הסף, ויצא במכרז חדש. תוך חודשים ספורים תיבחר חברה, אשר תתחיל את הדרוג בתחילת 2014.

דירוג בתי המלון מוסדר בתקנות שרותי תיירות, שאושרו ע"י ועדת הכלכלה, ופורסמו ב-3.1.2013. התקנות תכנסנה לתוקף ב-3.9.2013 ותעודות מלון רשום שהמשרד הנפיק מכוח התקנות הישנות יישארו בתקפן עד ספטמבר 2014.

על פי התקנות, "הבודק", כלומר מי שיבצע את הדרוג בפועל, יהיה בעל ניסיון בדירוג לפי השיטה המוגדרת באמות המידה, כלומר, שיטת Hotelstars האירופאית. לשם בחירת הבודק יצא משרד התיירות במכרז פומבי. למכרז הוגשו 4 הצעות, אולם אף אחת מהן לא עמדה בתנאי הסף, ולכן המכרז בוטל.

עם כניסת השר ד"ר עוזי לנדאו והמנכ"ל לתפקידם נבדק שוב הנושא, והתקיימו דיונים פנימיים. שר התיירות אף קיים פורום שולחן עגול בראשותו ובהשתתפות ראשי הארגונים של תעשיית התיירות, וכן נציגי צרכנים וגורמים נוספים, במטרה לשמוע את עמדתם ואת דעתם בכל הקשור לנושא דרוג המלונות בכלל, והדרוג לפי שיטת Hotelstars בפרט. משרד התיירות כינס פורום מגוון כדי לשמוע דעות שונות ולהתרשם באופן ענייני ומקצועי בהקשר זה.
לאחר המפגש התקיים דיון פנימי של המשרד, ומסקנת שר התיירות היתה שיש להמשיך בהליך הדרוג לפי שיטת Hotelstars, שהיא השיטה המקובלת באירופה ומוכרת לרוב התיירים הפוקדים את ישראל.

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line