מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי, הציג היום את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2013

הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2013 הסתכמו ב- 431 מליון דולר, לעומת 429.1 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד

ההפסד ברבעון הראשון הסתכם בכ –32.5 מיליון $ בהשוואה להפסד של 23.3  מיליון $ ברבעון הראשון של שנת 2012.

הרווח הגולמי ברבעון הנוכחי הסתכם ב- 37.9 מיליון $ (שיעור של כ- 8.8% מהמחזור), לעומת 40.5 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ-% 9.4 מהמחזור)

שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים, הסתכם ב-81.7% לעומת שיעור תפוסה של 81.2% ברבעון הראשון של שנת 2012.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הנוכחי הסתכם ב- 80.5 מיליון $ לעומת תזרים מזומנים בסך של 65 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד.
 נתח השוק של אל על ירד מ- 36.6% ל- 34.7% ברבעון הראשון של שנת 2012

 הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי הסתכמו ב-393.1 מליון $ לעומת 388.6 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 1%.

 החברה רשמה גידול של 23% בערוצי המכירה הישירה.

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על: "תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2013 הושפעו מהמשך השפעת מבצע עמוד ענן שהשפיע על התוצאות גם ברבעון זה  והתחרות בענף התעופה. 

החברה עוסקת ברציפות בהתאמת עצמה למצב, צמצמה פעילות והמשיכה בצעדי ההתייעלות. ברבעון הראשון של שנת 2013 הקטינה החברה את נפח הפעילות שלה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התפעול של מטוסי החברה הביא לשיעור תפוסה של כ- 81.7%.

אנו ממשיכים לפעול בתכליתיות כדי להתאים את מצב החברה לנסיבות העסקיות ולהתמודדות מול התחרות המחריפה בשוק והשינויים המאתגרים בענף התעופה העולמי והמקומי. במסגרת זו אנו מיישמים תכנית לצמצום הוצאות והקטנת מצבת העובדים.

במסגרת מאמצינו להתייעלות וביסוס מנועי צמיחה נוספים, נרשמה עלייה של כ-23% במכירות הכרטיסים באמצעות האינטרנט.

במענה למגמות בשווקים העולמיים ובענף התעופה הבינלאומי (לרבות מדיניות השמים הפתוחים), אישר דירקטוריון אל על תחילת פעילות במתכונת  Short Haul על ידי 4 מטוסים מדגם 737-800 ביעדים אשר ייקבעו על ידי הנהלת החברה,  זאת לא יאוחר מלו"ז עונת הקיץ לשנת  2014.
המלצות נוספות של הנהלת החברה ביחס למוקדי פעילות אחרים (מועדון הנוסע המתמיד, מבנה ארגוני, התאמות בפעילות Long-Haul ותוספת מטוסים לתחום ה Short Haul מעבר ל 4- המטוסים הנזכרים) יובאו לאישור דירקטוריון החברה, אשר אף הנחה את הנהלת החברה להמשיך בפעולות ההתייעלות.

החברה ממשיכה בתהליך של הצערה והצטיידות רחבה של צי המטוסים צרי הגוף ורחבי הגוף של החברה. החברה השלימה רכישה מחברת בואינג של 6 מטוסים צרי גוף מדגם 737-900 .  המטוס הראשון מעסקה זו ייכנס לשירות באל על באוקטובר 2013.

החברה חתמה על הסכם עם קרן פימי לפיה היא עשויה להשקיע בחברת אל על עד לסך של 75 מ'$. מחויבותה של פימי לבצע את העסקה מותנית במספר תנאים, ביניהם, אישור האסיפה הכללית של החברה, קבלת אישורים רגולטוריים וחתימה של החברה על הסכם קיבוצי חדש, בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי.

אני מקווה כי אנשי החברה מודעים לחשיבות להגעה להסכם קיבוצי חדש שיבטיח את קיומה, צמיחתה והתפתחותה של החברה. אני מצפה מנציגות עובדי אל על להיכנס למו"מ באופן מיידי על מנת לגבש הסכם עבודה חדש אשר, בין השאר, יאפשר את כניסתה של קרן פימי להשקעה באל על ואת התמודדות החברה עם שמיים פתוחים והתחרות הגוברת.

אני רוצה להודות לכל אנשי החברה, על הקרקע, באוויר, בארץ ובעולם שפועלים בנחישות, ובמסירות להתמודד עם אתגרים לא פשוטים שעמדו בפנינו ברבעון זה.
אנו מחויבים להמשיך ולהעניק שרות ומוצר ברמה הגבוהה ביותר ללקוחותינו, ולמאמץ מתמשך ולהתמודדות עם תנאי השוק המאתגרים."

 


ובהתייעלות. "

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line