מועצת התאחדות המלונות בישראל מאשרת את מתווה דירוג המלונות

החלטת מועצת התאחדת המלונות בישראל, שהתקבלה בישיבתה ביום א' 5.8.12


1. מועצת התאחדות המלונות בישראל מאשרת  את מתווה דירוג המלונות  שהוכן תוך שמירה על העקרונות של : דרוג בינלאומי  מוכר ובביצוע גוף בינלאומי , דרוג וולונטרי ולא בכפיה , מימון ממשלתי מלא .

2. מועצת ההתאחדות, מסמיכה את הנשיאות ,להציג עמדתה והשגותיה ביחס לתקנות שרותי תיירות בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת ע"פ עקרונות אלו  .

3. א. יחד עם זאת המועצה מתריעה מפני ניצול לרעה חלילה  של הדירוג על-ידי רשויות וגופים אחרים וכן מפני כל התערבות ממשלתית בענף שהוא תחרותי ביותר.

ב. מועצת ההתאחדות חוזרת ומתריעה בפני הממשלה על יוקר עלויות התפעול של המלונות בישראל, הנובע מרגולציה ומיוקר המחייה.

4. מועצת ההתאחדות קוראת למשרד התיירות כי דירוג המלונות ישמש כמנוף לקידום והעלאת רמת המלונאות הישראלית, תוך הקצאת מענקי שדרוג מוגברים לאלתר .

5. מועצת ההתאחדות מסמיכה בזה את נשיאות ההתאחדות להגיע להסכמה עם משרד התיירות לגבי פרטי יישום הדירוג.

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line