עיריית ירושלים תאפשר הקמת חדרי מלון בסגנון "Bed & Breakfast" בבתים פרטיים

מאת: בת-שבע כביר

עיריית ירושלים בשיתוף משרד התיירות והוועדה המחוזית לתכנון ובניה החלה לקדם תכנית להגדלת היצע חדרי המלון בירושלים, בנוסף לתכנית האסטרטגית לבניית בתי מלון חדשים ברחבי הבירה.

התכנית מבקשת לפעול בדומה למודלים הקיימים בערי תיירות ברחבי העולם, בהם קיימים חדרי אירוח בבתים פרטיים בסגנון "Bed & Breakfast" ומהווה אחד מהכלים במימושו של חזון קידום התיירות בירושלים.

מטרות התוכנית לעודד ולתמרץ שימושי אירוח מלונאי בבניינים קיימים, או בבניינים להם אחוזי בניה שעדיין לא מומשו וניתן להוסיף עליהם בנייה, ולאפשר תוספת שימוש לאירוח מלונאי בכל רחבי העיר ירושלים.

כמו כן, התכנית מאפשרת גמישות שימושים כך שבעיתות שיש ביקוש רב לחדרי מלון, ניתן יהיה לאפשר בבניינים קיימים שימושי מלונאות ובמקרה שתהיה ירידה בביקושים, ניתן יהיה להשתמש באותם בנינים לשימוש המקורי שלהם, מבלי לערוך שינוי תוכנית נקודתי בכל פעם. התכנית נועדה לאפשר הוצאת היתרי בניה למלונאות במבנים המאושרים למגורים, מסחר או משרדים. בנוסף, התכנית תאפשר למלונות בוטיק ולמלוניות הפועלים כיום באמצעות היתר לשימוש חורג, לפעול על-פי היתר לאכלוס מלונאי.

מדובר בתכנית תקנונית לכל ירושלים והדרישות להוצאת היתר בניה אליה כוללות: הוצאת רישיון עסק, הסבת עד 25 חדרים לחדרי תיירות ועמידה בתנאים תכנוניים שייקבעו על-ידי מהנדס העיר ירושלים.

יש לציין כי יישום התכנית יוסיף מקומות תעסוקה בתחום המלונאות והתיירות בירושלים, דבר שימנף את התיירות והתרבות בבירה.

התכנית אושרה לאחרונה בוועדה המקומית לתכנון ובניה והועברה לאישור הוועדה המחוזית לתכנון ובניה.

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת מציין כי "עם כניסתי לתפקיד הצבתי יעד של 10 מיליון תיירים בשנה בירושלים ומאז עלה מספר התיירים מ- 1.7 מיליון ל- 3 מיליון תיירים בשנה. התכנית החדשה מהווה שינוי משמעותי בתפיסת העולם של אירוח תיירים בירושלים ומאפשרת הגדלת חדרי האירוח התיירותי בבירה, דבר שייתן מענה לביקושים ההולכים וגדלים".

יו"ר הוועדה המקומית וסגן רה"ע, קובי כחלון מוסיף כי "התכנית תאפשר הגדלת מקומות התעסוקה בתחום התיירות בבירה, תביא לשינוי תרבותי כנהוג בערי התיירות בעולם ותיצור הזדמנות לתייר הבא לירושלים להיפגש עם "הרוח הירושלמית" באמצעות מגע קרוב ואישי עם תושבי העיר".

.

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line