גלובל כנפיים מרחיבה את צי המטוסים בפעם השלישית תוך ארבעה חודשים

חברת הבת גלובל כנפיים ליסינג רכשה מטוס המוחכר בהסכם חכירה קיים לחברת תעופה גדולה בצפון אמריקה בהיקף של כ- 30 מליון דולר

מאת: בת-שבע כביר

• בעקבות ביצוע העסקה ההכנסות של החברה מדמי חכירה, על פי הסכמי ההחכרה של המטוסים, צפויות להסתכם בשנים הבאות לסך של כ-198 מיליון דולר.

• עם השלמת העסקה ימנה צי המטוסים הקיים של גלובל כנפיים ליסינג, 23 מטוסים המוחכרים לעשר חברות תעופה בשמונה ארצות על פני ארבע יבשות שונות.

• שלמה חנאל, מנכ"ל כנפיים: " החברה ממשיכה במימוש האסטרטגיה שהותוותה ע"י איתור עסקאות רלבנטיות בעלות פוטנציאל עסקי ותוך שימוש בכספי גיוס האג"ח שביצעה החברה לפני כשנה. במהלך 2011, הצלחנו להשיג את היעד המרכזי שהחברה הציבה לעצמה בשנה זו – הרחבה משמעותית של צי המטוסים שלה תוך הצערת הצי והגדלת מספר הלקוחות והמח"מ ".

כנפיים ממשיכה בהרחבת עסקי החכרת המטוסים שלה ומודיעה על עסקה נוספת – השלישית במספר בתוך ארבעה חודשים בלבד: חברת הבת גלובל כנפיים ליסינג הודיעה היום על השלמת עסקה לרכישת מטוס מדגם איירבוס ER319-100 משנת ייצור 2005, המוחכר לחברת תעופה גדולה בצפון אמריקה (אשר אינה חוכרת מהחברה מטוסים נוספים). ההסכם בדבר רכישת המטוס נחתם עם המוכרת שהיא חברה בינלאומית להחכרת מטוסים, הנמנית על עשר חברות החכרת מטוסים הגדולות בעולם.

הסכם הרכישה נחתם ביום 29 בדצמבר 2011 והמטוס עבר לבעלות גלובל כנפיים ליסינג ביום 30.12 (שעון ישראל). היקף העסקה הכולל מסתכם בכ – 30 מליון דולר.

מכלל עלות העסקה סך של כ-17.5 מיליון דולר מומן באמצעות הלוואה (Recourse) שנטלה גלובל ליסינג מבנק בארץ. יתרת הסכום מומנה מהפקדות שהתקבלו מהחוכרת, כך שההשקעה ממקורותיה העצמיים של גלובל ליסינג (הכוללים בין השאר חלק מכספים שגייסה החברה בהנפקת אג"ח לציבור בחודש נובמבר 2010) בתחילת העסקה מסתכמת לסך של כ-3 מיליון דולר

העסקה בוצעה באמצעות רכישת זכויות בנאמנות הרשומה בארה"ב, שהינה הבעלים והמחכירה של המטוס. החברה הינה הנהנית היחידה (Beneficial Owner) בנאמנות. ההלוואה נקובה בדולרים של ארה"ב ונושאת ריבית משתנה (על בסיס LIBOR לחודש בתוספת מרווח). דמי החכירה המתקבלים ישמשו לפירעון קרן וריבית של ההלוואה וכן להחזרים על חשבון ההשקעה העצמית במטוס ולתזרים השוטף של החברה.

המטוס מוחכר לתקופה המסתיימת בשנת 2017.

בעקבות ביצוע העסקה ההכנסות של גלובל ליסינג מדמי חכירה, על פי הסכמי ההחכרה של המטוסים, כולל הצעת American Airlines להמשך חכירת המטוסים כפי שדווחה החברה ביום 15 בדצמבר 2011, צפויות להסתכם בשנים הבאות לסך של כ-198 מיליון דולר,


עם השלמת העסקאות ימנה צי המטוסים הקיים של גלובל כנפיים  ליסינג 23 מטוסי סילון (17 מטוסי בואינג ו-6 מטוסי איירבוס), המוחכרים לעשר חברות תעופה בשמונה ארצות על פני ארבע יבשות שונות.

לפני כארבעה חודשים רכשה גלובל כנפיים ליסינג שלושה מטוסים המוחכרים לחברות תעופה בהסכמי חכירה קיימים. שניים מן המטוסים מדגם איירבוס 320-200, משנות ייצור 2001 ו-2002 מוחכרים לחברת British Airways   לתקופות שונות המסתיימות בשנת 2016. מטוס שלישי (מדגם בואינג 737-800 משנת ייצור 2001, מוחכר לתקופה המסתיימת בשנת 2017 עם אופציה להארכת תקופת החכירה ב-12 חודשים נוספים), מוחכר לחברת תעופה שהינה חברת הדגל של מדינה במזרח אסיה. סך היקף הרכישה הסתכם לכ-80 מיליון דולר.

לפני כחודש רכשה גלובל כנפיים ליסינג מטוס מדגם בואינג 737-800 משנת ייצור 2000, המוחכר לחברת תעופה שהינה חברת הדגל של מדינה במזרח אסיה – אותה החברה שמוחכר לה מטוס בעסקה אשר בוצעה לפני כשלושה חודשים, לתקופה המסתיימת בשנת 2020. היקף הרכישה הסתכם לכ-29 מיליון דולר.

שלמה חנאל, מנכ"ל כנפיים, מסר: " אנו גאים להודיע על עסקה נוספת שביצעה גלובל ליסינג
אשר מגדילה את צי המטוסים הקיים שלה לסך של 23 מטוסים. מדובר בעסקה שלישית ובמטוס החמישי שצירפנו לצי של גלובל ליסינג במהלך ארבעת החודשים האחרונים". לדברי חנאל: "החברה ממשיכה במימוש האסטרטגיה שהותוותה ע"י איתור עסקאות רלבנטיות בעלות פוטנציאל עסקי ותוך שימוש בכספי גיוס האג"ח שביצעה גלובל ליסינג לפני כשנה. במהלך 2011, הצלחנו להשיג את היעד המרכזי שהחברה הציבה לעצמה בשנה זו – הרחבה משמעותית של צי המטוסים שלה תוך הצערת הצי והגדלת מספר הלקוחות והמח"מ ".


השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line