עמי פדרמן נשיא התאחדות המלונות בישראל שיגר מכתב הערכה לשר התיירות

 
לכבוד
מר סטס מיסז'ניקוב שר התיירות
משרד התיירות
ירושלים


הנדון : מענק לשדרוג ושיפוץ המלונות .

כבוד השר שלום,

אני מבקש להביע הערכתי והערכת חברי המלונאים ,למאמציך ולמאמצי מנכ"ל משרדך  מר נועז בר ניר, להעברת ההחלטה היום בקבינט הכלכלי, לאישור תקציב שדרוג ושיפוצים למלונות ,בגובה של 30 מיליון ¤ לשנת 2011 .

הקשיים הלא מעטים, אשר ליוו מהלך חשוב זה ידועים לנו היטב ואנו מוקירים נחישותכם להשלמתו.
שדרוג המלונות ושיפוצם הנה משימה בעלת חשיבות לאומית ,שעה שעלינו לשאוף ולעמוד בסטנדרטים גבוהים, של מוצר ושרות ראויים.

בימים אלו, בהם  האיום על כושר התחרות של מלונות ישראל בגין שחיקת שע"ח ,התייקרות תשומות ניכרת ועלויות תפעול מאמירות ,יסייע תקציב זה בעיקר למלונות קטנים ובודדים ,המתקשים ביותר לממן השדרוג והשיפוצים הנדרשים .


אשר על כן אישור התקציב בעת הזו ,הנו המעשה הנכון בזמן הנכון .


קבלו תודות כולנו .

בברכה,
עמי פדרמן
נשיא  התאחדות המלונות

העתק :
מר נועז בר ניר מנכ"ל משרד התיירות
מלונאי ישראל

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line